מתארחים אצל נועה רוזין ואלעד זוהר ברשת 13

איזכור בחדשות האוכל במאקו - לכתבה המלאה

כתבת בריאות עלינו במגזין איטוול - לכתבה המלאה

מתארחים בתוכנית "העולם הבוקר" עם אברי גלעד

כתבה במגזין "מנטה"

איזכור בישראל היום - לכתבה המלאה